Şahıs Şirketi Nedir ve Nasıl Kurulur?

Şahıs şirketi nedir?

Bireysel olarak kurabileceğiniz şirket türüne şahıs şirketi denir. Ortaklık söz konusu olduğunda en az tercih edilen şirket türüdür. Limited ve anonim şirketlere kıyasla daha küçük organizasyon yapısında olan şirketlerdir. Kuruluşu ve kapatılması en kolay olan şirket türüdür.

Şahıs şirketinin avantajları nelerdir?

Kuruluş maliyeti diğer şirket türlerine nazaran daha düşüktür,
Muhasebe giderleri diğer şirket türlerine nazaran daha düşüktür,
Sermaye gösterme zorunluluğu yoktur,
Defter tasdik bedelleri daha düşüktür,
Gerektiğinde şirketi kapatması diğer şirket türlerine nazaran daha kolaydır,
İş yeri sahibi Bağ-Kur primini gider olarak gösterebilir.

Şahıs şirketinin dezavantajları nelerdir?

Kademeli vergi sistemi nedeniyle gelir arttıkça vergi oranı da %15 ile %40 arasında yükselir. (Limited ve Anonim şirketlerinde vergi oranı %22 olarak sabittir)
Şirket ortakları şirketin borçlarından tüm mal varlıkları ile sorumludur.
Şirket devri zordur.

Şahıs şirketi kuruluşunda gereken evraklar nelerdir?

Nüfus cüzdanı fotokopisi
İkametgah (E-devlet üzerinden ücretsiz olarak alınır)
Sanal ofis sözleşmesi veya kira kontratı
İmza sirküleri (noterden alınacak)
Muhasebeci veya Mali Müşavir için vekaletname (noterden alınacak)
Vesikalık fotoğraf

Şahıs firmaları hangi vergileri ödemekle yükümlüdür?

Her ay KDV beyannamesi
3 ayda bir muhtasar beyannamesi
3 ayda bir gelir geçici beyannamesi
Yıllık gelir vergisi beyannamesi
İş yeri kirasının %20’si oranında stopaj vergisi (Sanal ofis hizmeti aldığınızda stopaj vergisi ödemezsiniz).
Vergi dilimine göre yıllık gelir vergisi (detaylı bilgi için sonraki paragrafa bakınız).

Gelir vergisi dilimleri – 2021:

24.000 TL’ye kadar %15,
53.000 TL’nin 24.000 TL’si için 3.600 TL, fazlası için %20,
190.000 TL’nin 53.000 TL’si için 9.400 TL, fazlası için %27,
650.000 TL’nin 190.000 TL’si için 46.390 TL, fazlası için %35,
650.000 TL’den fazlasının 650.000 TL’si için 207.390 TL, fazlası için %40.

Vergi dilimi nedir?

Çalışanların elde ettikleri gelirin yüzde kaç oranında vergiye tabi tutulacağını belirleyen artan oranlı vergi tarifesidir. Şahıs firmasına sahip bir çalışanın toplam geliri arttıkça tabii olduğu vergi oranı da artar.

Şahıs şirketi kurarken izlenecek adımlar nelerdir?

Daire.co ile sanal ofis sözleşmesi imzalanır.
İmza sirküleri, imza tescil beyannamesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, ikametgâh bilgileri alınır.
Şirket tescili yapılır.
Vergi hesap numarasının alınması için başvuru yapılır.
Defterler alınıp tasdik ettirilir.
Vergi hesap numarası alınır.
Yazar kasa levhası ve vergi levhası alınır.
Vergi Dairesi ofise yoklamaya gelir, tutanak düzenlenir.
Banka hesabı açılır (buraya vergi ödeyebileckleri bankaları tavsiye edebiliriz)
Fatura irsaliye ve gider pusulası belgeleri basılır.
Sicil gazetesi ilanı yapılır.
İlgili odaya kayıt yaptırılır.
SGK işlemleri yapılır.
Bağ-Kur işlemleri yapılır.
İş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı alınır, hafta tatili ruhsatı, hafta sonu ve bayramlarda çalışacaklar için yıllık olarak alınır.

Şahıs firması kuranlar e-ticaret yapabilir mi?

Evet, yapabilir.

Daha detaylı bilgiyi İstanbul Ticaret Odası’nın ilgili sayfalarından alabilirsiniz.

Yukarıdaki yazı, ön bilgi vermek maksadıyla sunulmaktadır. Bağlayıcılığı yoktur. Konu hakkındaki detaylı bilgiyi muhasebecinizden öğrenmeniz önerilir.

Şahıs şirketinizi kurmak üzere ilk adımı atmak için hemen Daire’yle iletişime geçebilirsiniz.

Aşağıdaki formu doldurun, biz sizi arayalım, merak ettiklerinizi yanıtlayalım.

Daire Coworking