Limited Şirket Nedir ve Nasıl Kurulur?

Limited şirket nedir?

Bir ila 50 gerçek kişi veya tüzel kişi tarafından kurulabilen, ortaklarının sorumluluğu şirkete koymayı taahhüt ettikleri sermaye ile sınırlı olan şirket türüdür. Bankacılık ve sigortacılık faaliyetleri haricinde her türlü ticari faaliyet için kurulabilir.

Limited şirketin özellikleri nelerdir?

 • Şirket ortaklarından en az birinin müdür seçilerek, yönetim hakkına ve temsil yetkisine sahip olması gereklidir.
 • Sermayesi minimum 10.000 TL olmak zorundadır ve her bir ortağın koyduğu esas sermaye payı 25 TL ve katları olmak zorundadır.
 • Sermayenin tamamı 24 ay içerisinde ödenmelidir.
 • Ortaklar, şirketin kamu borçlarından, taahhüt ettikleri sermaye oranında kendi malvarlıkları ile sorumludur.
 • Hisse devirleri noter aracılığıyla yapılmak zorundadır,
 • Hisse devirleri için genel kurul kararı zorunludur,
 • Halka arz edilemez.

Limited şirket kuruluşunda gereken evraklar nelerdir?

 • Dilekçe,
 • Kuruluş bildirim formu (Yabancı uyruklu ortak var ise gereklidir)
 • Muhasebeci veya Mali Müşavir için vekaletname,
 • Şirket sözleşmesi (1 nüshası ıslak imzalı olmalıdır),
 • Müdürlerin imza beyannamesi (Ticaret Odası’ndan)
 • Ortakların ikametgah belgeleri,
 • Sermayenin %0,004’ünün Rekabet Kuruluna yatırılmış olduğuna dair Ticaret Odası’ndan alınan belge,
 • Oda kayıt beyannamesi (Ortakların vesikalıklarını içermelidir),
 • Sanal ofis sözleşmesi veya kira kontratı.

Limited şirket hangi vergileri ödemekle yükümlüdür?

 • Her ay KDV beyannamesi,
 • 3 ayda bir Kurum Geçici Vergisi beyannamesi,
 • Yılda bir Kurumlar Vergisi,
 • Aylık veya 3 aylık Muhtasar beyannamesi,
 • Belediye vergileri (çevre vergisi, tabela vergisi).

Limited şirket kurarken izlenecek adımlar nelerdir?

 • Muhasebeci veya Mali Müşavir ile anlaşmak,
 • Sanal ofis sözleşmesini veya kira sözleşmesini imzalamak,
 • Şirketin ticari unvanına ve sermayesine karar vermek,
 • Mali Müşavir’in Şirket Ana Sözleşmesi’ni hazırlaması ve Mersis sistemine işlemesi,
 • Mersis sisteminden şirketin vergi numarasının alınması,
 • Ticaret Sicili için Ticaret Odası’na kayıt yaptırılması,
 • Şirket müdürünün noterden imza sirkülerini hazırlatması,
 • Vergi Dairesi’nin açılış yoklaması için yasal adrese ziyaret yapması ve yoklama fişinin alınması,
 • Şirket sanayici ise Sanayi Odası’na kayıt yaptırılması.

Konu hakkında daha detaylı bilgiyi İstanbul Ticaret Odası’nın ilgili sayfalarında bulabilirsiniz.

Dikkat: Yukarıdaki yazı, ön bilgi vermek maksadıyla sunulmaktadır. Bağlayıcılığı yoktur, konu hakkındaki detaylı bilgiyi muhasebecinizden öğrenmeniz önerilir.

Şahıs şirketinizi kurmak üzere ilk adımı atmak için hemen Daire’yle iletişime geçebilirsiniz.

Aşağıdaki formu doldurun, biz sizi arayalım, merak ettiklerinizi yanıtlayalım.

Daire Coworking